top of page

eGift Card

‏200 ₪

שיעור הכרות- 200 ש"ח
שיעור הכרות כולל תוספת שריפה וזיגוג- 275 ש"ח
כרטיסיית הכרות- 3 שיעורים- 660 ש"ח
סדנא זוגית- אמצע שבוע- 660 ש"ח
סדנא זוגית- סוף שבוע- 715 ש"ח
קורס קדרות מתחילים- 1540 ש"ח...
שיעור הכרות- 200 ש"ח שיעור הכרות כולל תוספת שריפה וזיגוג- 275 ש"ח כרטיסיית הכרות- 3 שיעורים- 660 ש"ח סדנא זוגית- אמצע שבוע- 660 ש"ח סדנא זוגית- סוף שבוע- 715 ש"ח קורס קדרות מתחילים- 1540 ש"ח

‏200 ₪
‏275 ₪
‏660 ₪
‏715 ₪
‏1,540 ₪

ביטול רכישת שובר המתנה (גיפט קארד) יתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן

התשמ"א  1981( להלן "החוק")

ניתן לבטל את רכישת השובר / מוצר תוך 14 יום וזאת במידה ולא מומש. במקרה כזה

יתקבל זיכוי בניכוי עמלת דמי ביטול בסך %5 ממחיר העסקה או 100 , ₪ הנמוך מביניהם.

bottom of page