top of page

קורסים

להיות חלק מקבוצה מתהליך 

 הסטודיו מציע אפשרות להירשם לתוכנית לימוד מוגדרת ביום ושעה קבוע למשך מספר שבועות.

ההרשמה לקרוסים מתאימה למי שיכול להתחייב ליום ושעה הקבועה ולמי שמתאימה מסגרת למידה יציבה, להיות חלק מקבוצת אם קבועה שעוברת יחד תהליך למידה מובנה  מהתחלתו ועד הסופו.
יסודות האובנים - 6 מפגשים 

 

bottom of page