קורסים

להיות חלק מקבוצה מתהליך 

 הסטודיו מציע אפשרות להירשם לתוכנית לימוד מוגדרת ביום ושעה קבוע למשך מספר שבועות.

ההרשמה לקרוסים מתאימה למי שיכול להתחייב ליום ושעה הקבועה ולמי שמתאימה מסגרת למידה יציבה, להיות חלק מקבוצת אם קבועה שעוברת יחד תהליך למידה מובנה  מהתחלתו ועד הסופו.
יסודות האובנים - 6 מפגשים